EU fond

Naziv projekta: Izrada internet stranice u svrhu promotivnih aktivnosti tvrtke

Korisnik: POLIKLINIKA ZA BIODENTALNU MEDICINU MATKOVIĆ d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.17.0037

Poziv: WWW vaučeri za MSP-ove 

Sažetak projekta:

Projektom se planira stvaranje uvjeta za realizaciju strategije promocije poliklinike u dugoročnom budućem razdoblju. Stoga se planira izrada nove internet stranice kojom će se na kvalitetan način moći komunicirati ponuda usluga poliklinike. 

Poliklinika od svog osnivanja djeluje na tržištu u namjeri da pruži što veću dodanu vrijednost svojim djelanicima, pacijentima, te društvu u cjelini. Djeluje u specifičnom sektoru pružanja stomatoloških usluga, gdje je krajnji cilj i svrha postojajanja Poliklinike zdravlje ljudi, odnosno iznimno je naglašena društvena komponenta. Iz tog razloga, osim pružanja samih stomatoloških usluga, vodstvo Poliklinike također aktivno povećava svijest stanovništva o važnosti oralnog zdravlja i oralne higijene putem bloga, članaka u stručnim časopisima itd., obzirom da problem na razini RH predstavlja činjenica da oralno zdravlje u Republici Hrvatskoj bilježi vrlo niske pokazatelje. 

Primjena tih stručnih znanja i procesa prilikom pružanja usluga klijentima neće biti moguće bez ulaganja u povećanje promocije tvrtke na sve većem i brzo rastućem tržištu. Projektom se uvodi potreban kvalitetan komunikacijski kanal kojim će tvrtka kvalitetno komunicirati svoju vrijednost na tržištu. Iz toga razloga je napravljena nova internet stranica. 

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju informacijskog društva Republike Hrvatske, povećanoj primjeni mrežnih rješenja u poslovanju malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj te unaprjeđenju stomatološke djelatnosti u RH. 

Specifični cilj je izradom nove internet stranice stvoriti podlogu za promotivne aktivnosti poliklinike, te tako doprinijeti kvaliteti pružanja stomatoloških usluga u RH.

Ispunjenjem ciljeva ostvarit će se sljedeći rezultati:

  1. Povećana primjena mrežnih rješenja u poslovanju MSP u RH
  2. Izrađena nova internet stranica poliklinike
  3. Povećan broj zaposlenih djelatnika za minimalno 2 
  4. Povećani prihodi poliklinike za minimalno 40%, uključujući prihode od stranih klijenata.

 

Ciljane skupine projekta su:

  • postojeći i novi djelatnici tvrtke koji će osiguravati svoju egzistenciju radom u tvrtki, ali i povećavati svoja   znanja i iskustva u području dentalne medicine 
  • postojeći i budući klijenti tvrtke koji će povećati razinu svog dentalnog zdravlja

 

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

– CO01 – Broj poduzeća koji primaju potporu: 1

– CO02 – Broj poduzeća koji primaju bespovratna sredstva: 1

– CO06 – Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori: 26.886,00 HRK

– Broj izrađenih i/ili unaprijeđenih web/e-commerce/m-commerce rješenja: 1

 

Ukupna vrijednost projekta: 89.260,00 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 62.734,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 09.10.2018.-09.10.2019.

Kontakt osoba za više informacija: Ivo Matković, direktor

E-mail: ordinacija.matkovic@gmail.com 

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr 

Operativni program Konkurentnost i kohezija (na ovaj naziv staviti link: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ 

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća POLIKLINIKA ZA BIODENTALNU MEDICINU MATKOVIĆ d.o.o.